TÜRKİYE-ABD İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ  

 

 

ABD daima Türkiye’nin önde gelen ticaret ortaklarından biri olmuş ve 2003 yılında ihracatımızda % 11.3’lük payla üçüncü, ithalatımızda ise % 10.4 payla yedinci sırada yer almıştır. Türkiye’nin ABD’nin toplam ithalatı içindeki payı % 0.2, toplam ihracatı içindeki payı ise % 0.4 kadardır.

 

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yılında 6.2 milyar, 2003 yılında 7.2, 2004 yılında ise 9.5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatı hacmini artırmakla kalmamış aynı zamanda ihraç ettiği ürünleri ve pazarları da çeşitlendirmiştir. Geçmişte sadece kuru incir, kuru üzüm gibi geleneksel ürünler ihraç eden Türkiye’nin ihracat profili özellikle 1980 sonrası tamamen değişmiştir. Tekstil ve hazır giyim halen Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin en önemli kalemleridir.

 

 

 

Türkiye-ABD Dış Ticareti (Milyon USD)

 

İHRACAT (X)

İTHALAT (M)

X/M

DENGE

HACİM

1990

968

2.282

0.4

-1.314

3.250

1995

1.514

3.724

0.4

-2.210

5.238

1996

1.639

3.516

0.4

-1.877

5.155

1997

2.032

4.330

0.4

-2.298

6.362

1998

2.233

4.054

0.5

-1.821

6.287

1999

2.437

3.080

0.7

-643

5.475

2000

3.135

3.911

0.8

-776

7.046

2001

3.126

3.261

0.9

-135

6.387

2002

3.229

3.050

1.0

179

6.279

2003

3.752

3.496

1.0

256

7.248

2004

4.832

4.697

1.0

135

9.529

2004*

1.853

1.861

0.9

-8

3.714

2005*

1.877

2.151

0.8

-274

4.028

                                    * Ocak - Mayıs

                                    Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri

2005 Yılı Ocak-Şubat Dönemi İtibariyle

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Örülmemiş Giyim Eşyası

94.870.100

13,44

 

Kazanlar, Makinalar

123.599.728

17,54

Demir Çelik

72.647.903

10,29

 

Pamuk

68.762.286

9,76

Örme Giyim Eşyası

71.730.552

10,16

 

Optik Aletler

60.287.419

8,55

Dokunmuş Hazır Eşya

56.427.998

7,99

 

Mineral Yakıtlar

57.351.980

8,14

Kıymetli Taşlar, Metaller

51.565.729

7,30

 

Eczacılık Ürünleri

44.737.166

6,35

Tütün

45.009.272

6,38

 

Yağlı Tohum ve Meyvalar

41.178.231

5,84

Demir Çelik Eşya

42.387.276

6,00

 

Organik Kimyasallar

36.510.301

5,18

Taş vb den Eşya

41.743.357

5,91

 

Elektrikli Makinalar

35.019.294

4,97

Kazanlar, Makinalar

31.566.729

4,47

 

Hava Taşıtları

30.209.593

4,29

Otomotiv ve Yan Sanayi

22.037.325

3,12

 

Muhtelif Kimyasal Maddeler

24.326.900

3,45

Diğer

176.037.259

24,94

 

Diğer

182.740.552

25,93

Toplam

706.023.500

100,00

 

Toplam

704.723.450

100,00

                   Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri

2004 Yılı İtibariyle

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Demir Çelik

877.890.912

18,19

 

Hava Taşıtları

678.308.421

14,70

Örme Giyim Eşyası

593.329.655

12,29

 

Kazanlar, Makinalar

594.328.802

12,88

Örülmemiş Giyim Eşyası

565.096.587

11,71

 

Pamuk

487.370.769

10,56

Dokunmuş Hazır Eşya

362.959.180

7,52

 

Optik Aletler

334.889.888

7,26

Kıymetli Taşlar, Metaller

351.595.943

7,28

 

Eczacılık Ürünleri

281.288.727

6,09

Taş vb den Eşya

223.860.290

4,64

 

Elektrikli Makinalar

262.460.380

5,69

Kazanlar, Makinalar

178.124.625

3,69

 

Organik Kimyasallar

253.129.027

5,48

Hava Taşıtları

164.637.733

3,41

 

Plastikler

185.087.951

4,01

Demir Çelik Eşya

150.235.219

3,11

 

Hububat

157.184.093

3,41

Tütün

144.746.759

3,00

 

Mineral Yakıtlar

148.717.689

3,22

Diğer

1.214.656.903

25,16

 

Diğer

1.232.328.310

26.7

Toplam

4.827.133.806

100,00

 

Toplam

4.615.094.057

100,00

                      Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri (‘000 USD)

2003 Yılı İtibariyle 

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Örme Giyim Eşyası

720.624

19.2

 

Kazanlar, Makinalar

460.149

13.7

Örülmemiş Giyim Eşyası

519.830

13.9

 

Pamuk

414.919

12.3

Dokunmuş Hazır Eşya

301.999

8.0

 

Optik Aletler

253.438

7.5

Kıymetli Taşlar, Metaller

265.124

7.1

 

Hububat

236.537

7.0

Hava Taşıtları

238.946

6.4

 

Elektrikli Makinalar 

222.841

6.6

Demir Çelik

201.787

5.4

 

Eczacılık Ürünleri

209.701

6.2

Kazanlar, Makinalar 

142.294

3.8

 

Organik Kimyasallar

201.481

6.0

Taş vb.den Eşya

141.569

3.7

 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

135.102

4.0

Mineral Yakıtlar

123.958

3.3

 

Demir-Çelik

126.262

3.7

Tütün

100.713

2.7

 

Plastikler

121.013

3.6

Diğer

979.534

26.0

 

Diğer

975.673

29.0

Toplam

3.736.378

100.0

 

Toplam

3.357.116

100.0

                     Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri (‘000 USD)

2002 Yılı İtibariyle 

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Örme Giyim Eşyası

690.747

21.4

 

Kazanlar, Makinalar

535.117

17.5

Örülmemiş Giyim Eşyası

506.787

15.7

 

Pamuk

299.802

9.8

Demir Çelik

277.490

8.6

 

Optik Aletler

218.616

7.2

Dokunmuş Hazır Eşya

271.259

8.4

 

Elektrikli Makinalar

194.640

6.4

Kıymetli Taşlar, Metaller

226.828

7.0

 

Eczacılık Ürünleri

165.397

5.4

Kazanlar, Makinalar

147.974

4.6

 

Organik Kimyasallar

154.577

5.1

Tütün

107.303

3.3

 

Hava Taşıtları

139.585

4.6

Taş vb.den Eşya

91.366

2.8

 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

133.460

4.4

Mineral Yakıtlar

83.388

2.6

 

Yağlı Tohum ve Meyvalar

126.059

4.1

Demir Çelik Eşya

70.819

2.2

 

Hububat

105.293

3.5

Diğer

755.352

23.4

 

Diğer

977.504

32.0

Toplam

3.229.313

100.0

 

Toplam

3.050.050

100.0

                   Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Anlaşma ve Protokoller

 

Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi (1929)

 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1980)

 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1985)

 

Ana Hibe Anlaşması (1991)

 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1994)

 

Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı (1995)

 

“Global Learning and Observations to Benefit the Environment” Anlaşması (1995)

 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1996)

 

Türkiye-ABD İş Geliştirme Konseyi’nin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (1996)

 

Gümrük İşbirliği Anlaşması (1996)

 

Türkiye-ABD Ortak Komisyonuna İlişkin Ortak Bildiri (1996)

 

Türkiye-ABD Ticari İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (1998)

 

Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma (1999)

 

6. Dönem Ortak Ekonomik Komite Toplantısı Ortak Bildirisi (2000)

 

I. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2000)

 

II. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2001)

 

III. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2002)

 

Ekonomik Ortaklık Komisyonu 1. Dönem Toplantısı (2002)