Ticari İştişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı
 
    İki ülke ekonomilerinin geliştirilmesinde ticaretin oynadığı önemli rolün
bilincinde olarak;
    Ekonomik ve ticari bilgi değişiminde Türkiye-ABD Ortak Ekonomik
Komitesinin ve kamu/özel sektör ticari diyaloğunun geliştirilmesinde Türkiye-
ABD İş İmkanlarını Geliştirme Konseyinin değeri ve önemini dikkate alarak;
    Ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılması ve derinleştirilmesi yoluyla
sağlanacak ortak faydaların farkında olarak;
    Türk Hükümeti Devlet Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığı (bundan böyle
Taraflar olarak anılacaklardır) İş İmkanlarını Geliştirme Konseyi
tavsiyelerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ticari işbirliğini arttırmak ve
ikili ilişkileri  geliştirmek için bir ticari istişare mekanizması kurmaya
karar vermişlerdir.
    İstişarelerin amacı, yakın gelecekte daha yüksek bir ticaret hacmine
ulaşmak niyetiyle her iki Taraf için kaygı oluşturan ticari engellerin
saptanması ve ortadan kaldırılması imkanının araştırılmasıdır.
    
 
    İstişareler, aynı zamanda enerji ve altyapı dahil olmak üzere, her iki
ülke ekonomilerinin büyümesine katkı sağlayacak, işbirliği imkanı bulunan tüm
sektörlerde ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin
arttırılması için bilgi değişimini ve iş temaslarını kolaylaştırma yönündeki
yolları kapsayacaktır.
    İstişarelerin, Orta Asya ve Kafkaslardan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve
diğer pazarlara, ticari açıdan uygulanabilir nitelikteki Bakü-Ceyhan boru
hattı projesini de kapsayacak bir Avrasya ulaşım koridorunun teşvik edilmesi
yönünde fikirler geliştirmesi beklenmektedir.
    İstişareler, Türkiye'de gerçekleştirilecek ekonomik işbirliği projelerine
ilişkin belirsizlikler hakkındaki kaygıların giderilmesi imkanlarını
araştıracaktır.
    İstişareler aynı zamanda ticari ve ekonomik işbirliğinin yakın gelecekte
daha da arttırılması için iki ülke arasında özel anlaşmalar yapılması
imkanlarının araştırılmasını da kapsayacaktır.
    İstişareler Türk tarafında Dış Ticaret Müsteşarı, ABD tarafında ise
Uluslararası Ticaretten Sorumlu Ticaret Müsteşarı tarafından yönetilecektir.
Her iki başkan özel toplantılara başkanlık etmek üzere başka bir yetkili
belirleyebilecektir.
    İstişarelerin hangi sıklıkta ve usullerde yapılacağı Taraflar arasında
ayrıca kararlaştırılacaktır.
    Ankara'da 20 Ocak 1998 tarihinde imzalanmıştır.
 
    Türkiye Cumhuriyeti                                ABD Ticaret Bakanlığı
    Devlet Bakanlığı Adına                              Adına
    Dr. Işın ÇELEBİ                                      William M. Daley

    Devlet Bakanı                                        Ticaret Bakanı