AB Hakkında

 

AB Ulusal Programı (Giriş ve Siyasi Kriterleri)

Kaynak: Milliyet Gazetesi

 

Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye ile müzakereler  hakkındaki 6 Ekim 2004 tarihli

Basın Duyurusu (Tr) (Eng)

Kaynak: Avrupa Delegasyonu Türkiye Temsilciliği

 

AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi'nin Türkiye ile müzakerelerin başlamasını tavsiye eden "İlerleme Raporuna" ilişkin açıklamasının tam metni (Eng)

Kaynak: Avrupa Delegasyonu Türkiye Temsilciliği

 


 

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye hakkındaki Tavsiye Raporu (Eng) (Tr)

Kaynak: Avrupa Birliği Resmi Web Sitesi

 

Avrupa Birliği'nin Türkiye Hakkında 2004 Raporu (Eng)

Kaynak: Avrupa Birliği Resmi Web Sitesi

 

Avrupa Birliği'nin Türkiye Hakkındaki İlerleme Raporu (Eng)

Kaynak: Avrupa Birliği Resmi Web Sitesi

 

Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporu Analizi

Kaynak: TÜSIAD

 


 

Türkiye Platformu Deklarasyonu (Aralık 2004) (Tr) (Eng) (Fr)

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı