Taba Türk - Amerikan İşadamları Derneği
English
 
  Ana Sayfa
  Taba Hakkında
  Yönetim Kurulu
  Başkanın Mesajı
  Online Dergi
  Üyeler
  Hizmetler
  Yayınlar
  Eleman Arayanlar

 
CV Bankası
İş Olanakları
Duyurular
 
 
 
 
  Etkinlikler / Haberler


Geri Dön

 TABA TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ İNŞAAT KOMİTESİ ÇALIŞMA PROGRAMI

TABA
TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ
İNŞAAT KOMİTESİ
ÇALIŞMA PROGRAMI

1.DIŞ ÜLKELERDE AMERİKALI FİRMALAR İLE ORTAK TAAHHÜT İŞLERİNE GİRME OLANAKLARI YARATMA PROJESİ

Bu konu ile ilgili olarak Amerikan Devleti’nin en büyük ve en çok üyeye sahip resmi müteahhitlik kuruluşu olan Associated Builders and Contractors (ABC) ile Washington’da görüşmeler yapılmış ve Türk Müteahhitlik firmalarının avantajları anlatılmıştır.ABC yetkilileri de durumu kavramış ve Türk firmalarından talep beklemektedirler.İlişkiler sürdürülmektedir.Bu durumu TABA üyelerine daha iyi duyurulacaktır. Bu kuruluşa özellikle Afganistan’daki yeniden yapılanma sürecinde oluşacak inşaat işlerinden pay almak için Türkiye’nin bölgedeki opreasyona katkıları kullanılarak zaten mevcut olana diğere pozitif özellikler ile birlikte pekiştirilmiş ‘’Orta Asya’da Güçlü ve Etkili Türk Müteahhiti’’ imajı ile inşaat taahhütleri üstlenilmesinde rol oynanmalıdır. Bunun için Kosova’da yapılan genel hatalardan dera alınmalı ve daha herşey yeni başlarken tüm resmi ihale makamları ile bire bir ( face to face ) ilişkiye geçilmeli ve bunun için AM Cham kimliğimiz çok iyi kullanılmalıdır.

2.TÜRKİYEDE’Kİ YİD PROJELERDE ABC İLE ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLANMASI PROJESİ

Türkiye’de yabancı sermaye girişinin artması için ABD’li şirketler ile temas sağlanması . Bazı şirketler ve odalar ile sağlanan temaslar neticesinde bu firmalardan veya Avrupa’daki iribat ofislerinden gelen bilgilir üyelere aktarılmaktadır. Bu konuda özellikle Türk Cogeneration Derneği ile temaslar komitemiz tarafından başlaılmıştır.Tahkim yasasındaki yabancı yatırımcıyı özendirici pozitif değişiklikler ve pratikte hayatiyete geçirilmesi hususu bu konunun neticelenmesi için fevkalade önemlidir.

3.ABC KANALI İLE ABD’YE KALİFİYE ELEMAN GÖNDERME PROJESİ

ABD’ye kalifiye eleman gönderilmesi
Amerikan Associated Builders and Contractors kuruluşu Washington’da yaptığımız görüşmelerde ingilizce bilen kalifiye usta, formen ve mühendis açıklarının bulunduğunu ve gelebilecek taleplerin ciddi olarak değerlendirilebeileceğini bildirmiştir. Bu konu ile ilgili olarak en azından web sayfamızda bir bölüm açılıp CV lerin kanalımız ile bu derneğe ulaştırılması ve mürcaatlarda ve/veya gerçekleşen muhtemel iş bulmalarda derneğimizin bir fee alması sağlanabilir.

4.MUHTEMEL DEPREM KONUSUNDA HÜKÜMET VE BELEDİYELERİ BİLİNÇLENDİRME PROJESİ

Nadeer Hayat ve Sakarya Üniversitesi ile irtibata geçilerek, hükümet ve bakanlık yetkilileri ile İstanbul ve deprem bölgesi belediyeleri yetkililerinin de katılacağı geniş çaplı bir sempozyum düzenlenmesi ve üzerinden sadece 2 yıl geçmiş olan depremi sanki bir daha olmayacak sandığımız ve tedbir almayı bıraktığımız için bunu önleyecek ve AmCham adını da ön plana çıkaracağımız ‘’Depremi Unutma Kampanyası ‘’ başlatılması Bununla ilgili olarak Amerikalı bilim adamları , üniversite mensupları , medya ve bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ‘’Kalıcı Tedbirler Konferansları’’ düzenlenmesi

5.ORTAK MAİL GRUBU PROJESİ

Tüm Taba İnşaat Komitesi Projelerine katılımı sağlamak için Taba İnşaat Komitesi Üyelerine aynı anda ulaşabilmek için ortak mail grubu kurulmuştur. Mail grubu ile komitemiz tarafından elde edilen bilgiler grup üyelerine dağıtılmakta ve online görüş alışverişinde bulunulmaktadır.Bu sayede henüz yüzünü dahi görmediğimiz katılımcı üyelerimize ulaşılabilmiştir. Mutlaka geliştirilmeli ve benzer bir grubun da tüm üyeler arasında kurulması derhal gerçekleştirİlmelidir. Bu konu ile ilgili olarak Komitemiz Strateji ve Vizyon Komitesi ile birlikte ortak bir çalışmayı hemen yürütübileceğini planlamaktadır.

6.ECACC TOPLANTISININ İSTANBUL’DA YAPILMASI

Washington toplantısında Sayın Savaş Dücvenci ile birlikte Komitemizce gündeme getirdiğimiz ve üyelerin ve özellikle ECACC Başkan ve Yardımcısının da sıcak baktığı ECACC Toplantısının İstanbul’da yapılmasının üzerine gidilmeli ve önemli olayın Türkiye’de yapılarak ECACC üyeleri (ki bu üyeler ve gerçek kişi olan temsilcileri sürekli olarak sabittirler) üzerindeki imajımızı ve etkimizi pozitif olarak artırılmalıdır. Amerikan katılımının geniş tutulabilmesi ve özellikle Gary Litman ve Kristal Alley’in iştirakinin sağlanması AmCham’a Avrupalı AmChamer arasında önemli bir avantaj ve daha çok söz hakkı sağlayacaktır.

Copyright © 2000-2022 TABA Tüm Hakları Saklıdır.