Taba Türk - Amerikan İşadamları Derneği
English
 
  Ana Sayfa
  Taba Hakkında
  Yönetim Kurulu
  Başkanın Mesajı
  Online Dergi
  Üyeler
  Hizmetler
  Yayınlar
  Eleman Arayanlar

 
CV Bankası
İş Olanakları
Duyurular
 
 
 
 
  Etkinlikler / Haberler


Geri Dön

 BAŞKANIN MESAJI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ve ÜLKE YÖNETİMİBir memlekette ekonomik , sosyal ve siyasi sorunların çözülmesinde sivil toplum örgütlerinin kendi aralarında ve ülkeyi yönetenlerle tutarlı işbirliğinin önemi büyüktür . Buna örnek olarak A.B.D. Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın ülkemizi ziyareti öncesi yapılan çalışmaları gösterebilirim . Bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantılarda , hele bu son seferde olduğu gibi gündemde Afganistan , Kıbrıs , Avrupa Güvenlik ve Savunma Anlaşması gibi önemli konular var ise , ekonomik konulara yer verilmezdi . Bu defa ise konuk Dışişleri Bakanının sadece Sn İsmail Cem ile değil , Sn. Başbakanımız ve Sn. Cumhurbaşkanı ile yaptığı toplantılarda dahi , Amerika Türkiye arasındaki kotalar ve gümrük vergileri konusunun gündeme konulduğunu memnuniyetle izledik .

Bu olumlu değişikliğin en önemli nedeni , Powell’ın Türkiye ziyareti öncesi ,başta TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ olmak üzere , TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLER SENDİKASI , İSTANBUL TEKSTİL ve KONFEKSİYON İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ve TÜRK AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ gibi kuruluşların örnek ve bilinçli işbirliğine girmeleridir . Daha aylar öncesi Türk Amerikan İşadamları Derneği ile DEİK’in Türk Amerikan İş Konseyi , Amerikayı ziyaretlerinde konuyu yetkililerle görüştüler .Olumlu izlenimlerini Türkiye’yi yönetenlere ilettiler . Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Avrupalı muhatapları ile görüşmeler yaptı ve Türkiye’nin bir A.B. kuruluşu olan Eurotex’e kabul edilmesini sağladılar . Bu çalışmaların devamı halinde Türkiye ile Amerika arasındaki ülkemiz aleyhine son derece haksız bir durumun düzeltileceğine inanıyoruz .

Amerika Birleşik Devletleri , Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığı Dış Ticarette Kota kısıtlamasına gitmemekte , gümrük vergilerinde ise karşılıklı olarak indirimli oranlar uygulamaktadır . Türkiye A.B. ile Gümrük Birliği anlaşması imzaladığına göre , aynı uygulamalardan Türkiyenin de yararlanması gerekirken , maalesef konu iki Devlet arasında yapılan toplantılarda gündeme getirilmemiştir . Çünkü ilgili Sivil Toplum Örgütleri söz ve aksiyon birliğine girememiş her kafadan bir ses çıkmıştır . Bu şartlarda da etkinlikleri kalmamıştır . Aynı olaylar iki üç sene evvel Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye 30 milyar dolar civarında , enerji yatırımı yapmayı planladıkları dönemde de ortaya çıkmıştır . Ancak Türkiye , 1991 yılında New York konvansiyonunda kabul ettiği tahkim anlaşması ile ilgili yasal değişiklikleri yapmakta gecikmiş , Türk Hukuk Sisteminde enerji anlaşmaları iki sene onay beklemiştir . Böyle bir ortamda sivil toplum örgütlerinin ortak aksiyonu her akşam saat dokuzda elektrikleri beş dakika kapatarak Susurluk olaylarını protesto etmek olmuştur . Enerji yatırımları gecikirse zaten kapatacak elektrik bulamayacağımızı kimse düşünmemiştir .

Bugün bile bazı sivil toplum örgütlerinde ne pahasına olursa olsun Kıbrıs’ta anlaşmaya varalım , Afganistan olaylarında Amerikayı destekleyelim mi , asker gönderelim mi gibi farklı görüşler seslendirilmekte , Kemal Derviş günah keçisi muamelesi görmekte , seçimlerde barajın indirilmesi tartışılmaktadır . Tüm sivil toplum örgütleri ekonominin düzlüğe çıkması için onlarca çözüm önereceğine ihale yasasının çıkması , Avrupa birliğine uyumla ilgili çalışmaların yapılması , milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve seçim barajının % 10 dan aşağı indirilmesi değil , hatta % 15 e çıkarılması gibi konularda söz ve işbirliğine girmelidir . Ülkemizin kalkınması ve geleceği için şarttır bunlar . Bakınız bugünkü ekonomik sıkıntının tek bir cümleyle gerçek sebebi şudur :

GEÇMİŞTE MİLLETE ACIYACAĞIMIZA
BANKALARA ACIDIK.

GELECEKTE DE PARTİLERE ACIYACAĞIMIZA
TÜRKİYEYE ACIYALIM.Dr.Zeynel Abidin ERDEM
TABA - AmCham Yönetim Kurulu Başkanı


Copyright © 2000-2022 TABA Tüm Hakları Saklıdır.