Taba Türk - Amerikan İşadamları Derneği
English
 
  Ana Sayfa
  Taba Hakkında
  Yönetim Kurulu
  Başkanın Mesajı
  Online Dergi
  Üyeler
  Hizmetler
  Yayınlar
  Eleman Arayanlar

 
CV Bankası
İş Olanakları
Duyurular
 
 
 
 
  Etkinlikler / Haberler


Geri Dön

 STRATEJİ VE VİZYON KOMİTESİ TOPLANDI

 
Strateji ve Vizyon Komitesi 2 Aralık Pazartesi günü saat 10:30 da Erdem Holding toplantı salonunda , Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Zeynel Abidin Erdem başkanlığında toplandı ve komitenin hazırladığı “A Road Map for a better AmCham Turkey“ adlı rapor üzerinde konuşuldu.

Rapor, bir “Business Plan” mantığı ile hazırlanmış ve derneğimizin yüceltilmesi için finansal, idari ve pazarlama ile ilgili hedefler belirlemiştir. Raporun ilk maddesi “Finansal darboğazdan kurtulmak” için gelir artırıcı önlemlerin uygulanmasıdır.

Komite bu konuda öncelikle üye aidatlarında farklılaştırılmış aidat sistemi önermektedir. Buna göre derneğimizin esas gelir kalemi olan üyelik aidatlarını çeşitlendirmek gerekmektedir. Diğer ülkelerin AMCHAM’lerinde olduğu gibi şahsi üyelikten ziyade kurumsal üyeliğe ağırlık verilmesi önerilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanımız komiteden, Türkiye’de Dernekler Yasasına aykırı düşmeden, ilk yönetim kurulu toplantısından önce, böyle bir gelir bütçesinin hazırlamasını istedi.

Komitenin gelirleri artırıcı bir diğer önerisi Amerikan vatandaşlığı piyangosuna katılmak isteyenlere AMCHAM-Turkey olarak güvenilir bir şemsiye altında yardımcı olunması önemli bir seçenek olarak ortaya çıktı . Özellikle son yıllarda katlanarak artan başvuru taleplerinin ciddi bir gelir kaynağı olacağı belirtildi. Komite üyesi Can Deriş bu konuyla ilgili çalışma ve anlaşma yapmak üzere Yönetim Kurulundan yazılı yetki kararı istedi. Yönetim Kurulu Başkanımız konunun ilk toplantı gündemine alınacağına söz verdi.

Gelirleri artırıcı diğer bir öneri de, İsviçre AmCham’inin bir uygulamakta olduğu Uluslararası Tahkim anlaşmalarından komisyon alma sisteminin, Türkiye’de uygulanmasının imkanlarının araştırılması idi. Bu amaçla hukukçu üyelerimizden bir heyet oluşturulması ve bu görevi üstlenmeleri Strateji Komitesi tarafından tavsiye edildi.

Şişli gayrimenkulunün satılması da Komite tarafından bir gelir alternatifi olarak önerildi. Genel Müdür Mehmet Tanberk konuyla ilgili hukuki ve beşeri sorunları anlattı. Strateji Komitesi bir Amerikalı üye başkanlığında bir heyet kurularak diğer kat malikleri ile yapıcı bir diyalog kurularak bir uzlaşmaya varılması ve atıl durumdaki bu varlığımızın ivedilikle bir değer olarak derneğimize katılmasını önerdi.

Raporun ikinci başlığı “TABA” kimliğinin terk edilerek yerine gerçek kimliğimiz olan “AmCham-Turkey” nin bir marka olarak yerleştirilmesi ve tanıtılması idi. Komite AmCham-Turkey olarak asli görevimizin Türkiyede iş yapan veya yapmak isteyen Amerikan şirketleri ile Amerikada iş kurmayı planlayan Türk şirketlerine hizmet vermek olduğunu belirtti. Türk şirketlerin ancak Amerikan şirketlerine verilecek başarılı hizmetler sonucunda fayda sağlayabilecekleri vurgulandı. Bazı hukuki mülahazalarla kuruluş ismimizin TABA olmasına rağmen AmCham-Turkey markasını kullanmamızın hiç bir hukuki sakıncası olmadığı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanımız bu konunun çok önemli olduğunu ve böyle bir kimlik değişimine ihtiyacımız olduğunu belirtmiştir.

Raporun son önerileri reengineering başlığı altında toplanmaktadır İcra Kurulunun konulan hedefleri başarı ile yerine getirebilmesi için üç yeni profesyonel kadro ile desteklenmesi önerilmektedir. Yeni Kadroların iş tanımları ve görevleri de organizasyon şemasında belirtilmektedir. Ancak bu kadroların getireceği mali yükten dolayı raporun ilk maddelerinde belirtilen gelir artırıcı önlemlerin sonuçlarının alınmasından sonra gerçekleştirilebileceği de vurgulanmıştır.Copyright © 2000-2022 TABA Tüm Hakları Saklıdır.