TÜRKİYE-ABD İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ  

 

 

ABD daima Türkiye’nin önde gelen ticaret ortaklarından biri olmuş ve 2003 yılında ihracatımızda % 11.3’lük payla üçüncü, ithalatımızda ise % 10.4 payla yedinci sırada yer almıştır. Türkiye’nin ABD’nin toplam ithalatı içindeki payı % 0.2, toplam ihracatı içindeki payı ise % 0.4 kadardır.

 

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yılında 6.2 milyar dolara, 2003 yılında ise 7.1 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatı hacmini artırmakla kalmamış aynı zamanda ihraç ettiği ürünleri ve pazarları da çeşitlendirmiştir. Geçmişte sadece kuru incir, kuru üzüm gibi geleneksel ürünler ihraç eden Türkiye’nin ihracat profili özellikle 1980 sonrası tamamen değişmiştir. Tekstil ve hazır giyim halen Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin en önemli kalemleridir.

 

 

 

Türkiye-ABD Dış Ticareti (Milyon USD)

 

İHRACAT (X)

İTHALAT (M)

X/M

DENGE

HACİM

1990

968

2.282

0.4

-1.314

3.250

1995

1.514

3.724

0.4

-2.210

5.238

1996

1.639

3.516

0.4

-1.877

5.155

1997

2.032

4.330

0.4

-2.298

6.362

1998

2.233

4.054

0.5

-1.821

6.287

1999

2.437

3.080

0.7

-643

5.475

2000

3.135

3.911

0.8

-776

7.046

2001

3.126

3.261

0.9

-135

6.387

2002

3.229

3.050

1.0

179

6.279

2003

3.736

3.420

1.0

316

7.156

   

 

 

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri (‘000 USD)

2002 Yılı İtibariyle

 

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Örme Giyim Eşyası

690.747

21.4

 

Kazanlar, Makinalar

535.117

17.5

Örülmemiş Giyim Eşyası

506.787

15.7

 

Pamuk

299.802

9.8

Demir Çelik

277.490

8.6

 

Optik Aletler

218.616

7.2

Dokunmuş Hazır Eşya

271.259

8.4

 

Elektrikli Makinalar

194.640

6.4

Kıymetli Taşlar, Metaller

226.828

7.0

 

Eczacılık Ürünleri

165.397

5.4

Kazanlar, Makinalar

147.974

4.6

 

Organik Kimyasallar

154.577

5.1

Tütün

107.303

3.3

 

Hava Taşıtları

139.585

4.6

Taş vb.den Eşya

91.366

2.8

 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

133.460

4.4

Mineral Yakıtlar

83.388

2.6

 

Yağlı Tohum ve Meyvalar

126.059

4.1

Demir Çelik Eşya

70.819

2.2

 

Hububat

105.293

3.5

Diğer

755.352

23.4

 

Diğer

977.504

32.0

Toplam

3.229.313

100.0

 

Toplam

3.050.050

100.0

 

 

 

Başlıca Dış Ticaret Maddeleri (‘000 USD)

2003 Yılı Ocak-Ekim Dönemi İtibariyle

 

İHRACAT

 

İTHALAT

FASIL

TUTAR

%

 

FASIL

TUTAR

%

Örme Giyim Eşyası

628.227

20.1

 

Pamuk

387.662

13.4

Örülmemiş Giyim Eşyası

446.136

14.3

 

Kazanlar, Makinalar

369.395

12.8

Dokunmuş Hazır Eşya

240.436

7.7

 

Hububat

236.509

8.2

Hava Taşıtları

209.097

6.7

 

Optik Aletler

196.046

6.8

Kıymetli Taşlar, Metaller

208.553

6.7

 

Eczacılık Ürünleri

174.143

6.0

Demir, Çelik

164.898

5.3

 

Elektrikli Makinalar

169.110

5.9

Kazanlar, Makinalar

119.680

3.8

 

Organik Kimyasallar

168.769

5.9

Mineral Yakıtlar

116.311

3.7

 

Hayvansal ve Bitkisel Yağlar

116.504

4.0

Taş vb. Eşya

115.558

3.7

 

Demir Çelik

114.165

4.0

Tütün

72.819

2.3

 

Mineral Yakıtlar

103.780

3.6

Diğer

807.678

25.8

 

Diğer

847.074

29.4

Toplam

3.129.393

100.0

 

Toplam

2.883.157

100.0

 

 

 

Anlaşma ve Protokoller

 

Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi (1929)

 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1980)

 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1985)

 

Ana Hibe Anlaşması (1991)

 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1994)

 

Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı (1995)

 

“Global Learning and Observations to Benefit the Environment” Anlaşması (1995)

 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1996)

 

Türkiye-ABD İş Geliştirme Konseyi’nin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (1996)

 

Gümrük İşbirliği Anlaşması (1996)

 

Türkiye-ABD Ortak Komisyonuna İlişkin Ortak Bildiri (1996)

 

Türkiye-ABD Ticari İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (1998)

 

Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma (1999)

 

Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (1999)

 

6. Dönem Ortak Ekonomik Komite Toplantısı Ortak Bildirisi (2000)

 

I. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2000)

 

II. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2001)

 

III. Dönem Ticaret ve Yatırım Konseyi Ortak Bildirisi (2002)

 

Ekonomik Ortaklık Komisyonu 1. Dönem Toplantısı (2002)