BAŞKAN’IN MESAJI

Aralık 2004

 

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Bildiğiniz gibi Mayıs ayında yapılan Genel Kurul sonrasında bünyemizden oluşturduğumuz yenilenmiş bir Yönetim Kurulu ile göreve geldik.

 

Genel Kurul’un hemen arkasından başlayan yaz dönemi boyunca, faaliyet çerçevemizi ve planlarımızı belirledik, vizyonumuzu ve felsefemizi yeniden şekillendirdik, yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerimizi güçlendirmek için birçok temasta bulunduk. TABA’nın hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla üyelerimizin bilgi ve enerjisini azami ölçüde biraraya getirecek Üyelik, Proje Geliştirme; Telekom ve Bilişim; Enerji ve Altyapı; Hukuk ve Finans; Yayın, Aktivite ve İletişim; Kamu İdareleri ile İlişkiler; Tüketim Malları; Savunma Sanayi; Turizm, Emlak ve Ulaşım; AB ile Yatırım Ortamı ve Mevzuat Komiteleri’ni kurduk. Ayrıca, US Chamber of Commerce tarafından ayda iki kez yayınlanan “Central and Eastern Europe Business Dispatch”e uluslararası iş çevrelerinin Türkiye ile ilgili gelişmeleri izlemelerini sağlayarak ülkemizin marka bilinirliğini artırmak amacıyla katkıda bulunmaya başladık.

 

Şubelerimiz kanalıyla o bölgelerde katkı yapabileceğimiz projeleri belirleme gayreti içine girdik. Bu projelerle ilgili perspektifleri hazırlamaya başladık. Örneğin Antalya Valisi ve Belediye Başkanını ziyaret ederek Antalya’yı ilgilendirecek çeşitli projelerle ilgili görüş teatisinde bulunduk,  tarımsal sanayi, genetik teknolojisi, eğitim ve turizm konularında Amerikan sermayesini de cezbedecek alternatifler geliştirmeye karar verdik.

 

TABA Yönetim Kurulu olarak, öncelikli misyon kabul ettiğimiz TABA’nın kurumsal kimliğini pekiştirmek amacıyla  aşağıdaki başlıklarda stratejik planlarımızı hazırladık:

 

1)     Başta KOBİ’ler olmak üzere Türk işletmelerinin kurumsal alt yapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini arttırmalarını temin etmek, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak, böylece Amerikan firmalarıyla işbirliğine hazır hale getirmek;

2)     Türkiye’ye yatırım çekilmesi için, diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ortak çalışmalara katılmak, yatırımcıların sorunlarını çözmek ve Türk firmalarına Amerika’da ve Amerikan firmalarıyla iş yapma yöntem ve teknikleri konusunda danışmanlık yapmak;

3)     Başta üyelerimiz olmak üzere, bölgesel fırsatlarından komşu ülkelerin iş çevrelerinin de yararlanmasını sağlayacak platformlar oluşturmak ve işbirliği projeleri üretmek;

4)     Tüzüğümüzde misyonumuza uygun olarak yaptığımız değişiklikleri bütün organları aktive ederek hayata geçirmek, ekonomik ve ticari içerikli toplantılar dışında sosyal içerikli, bilgi ve görüş teatisi sağlayacak toplantı, konferans, seminer, fuar ve atöyle çalışmaları düzenlemek;

5)     Fikri mülkiyet haklarının korunması ve uluslararası tahkim konularında çalışmalar yapmak;

6)     Washington’daki Amerikan Ticaret Odaları Birliği (COCUSA) ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği  (ECACC) ile sürekli temas ve uyum içinde çalışarak özellikle Balkanlar ve Kafkasya Am-Cham üyeleri ile ortak projeler ve aktiviteler geliştirmek.

 

Bu amaçlarımız çerçevesinde üç ay içinde önemli toplantılar düzenledik. Bu meyanda,

 

 

Ayrıca Genel yine 12-13 Ekim tarihleri arasında İSO III. Sanayi Kongresi’ne “Türkiye’de Yatırım Ortamı” konusunda konuşmacı olarak, 18-19 Ekim tarihleri arasında ise Berlin’de düzenlenen ECACC Toplantısı’na katıldık.

 

TABA olarak, Aralık ayında içinde Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesine aktif destek verdik. 10 Aralık tarihinde Brüksel’deki Türkiye Platformu Toplantısı’na katıldık. 16-18 Aralık tarihlerinde yine Brüksel’deydik ve 6 milletvekilimizi de Brüksel’e davet ettik. 16 Aralık tarihinde AB Zirvesi nedeniyle Brüksel Conrad Otel'de Brüksel'de bulunan Türk Basın mensuplarının onuruna ve yerli yabancı konukların katılımıyla bir resepsiyon  düzenledik. Resepsiyonda tarafımdan yapılan açılış konuşmasını takiben Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanları Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu ve Joost Lagendijk birer konuşma yaptılar. Ziyaretimiz çerçevesinde ayrıca Milletvekillerimize AmCham – EU tarafından AB organları ve işleyişi konusunda ayrıntılı bir sunum yapıldı.

 

Bu arada çoğunlukla ben ve zaman zaman Yönetim Kurulu üyelerimiz, Temmuz ayından bu yana çeşitli televizyon kanalları, gazeteler ve dergilerde TABA’nın vizyonu ve misyonu çerçevesinde yoğun mesajlar verdi.  ABD-Türkiye ilişkileri, Büyük Ortadoğu projesi ve NATO, Türk ekonomisinin ve dünya ile ilişkilerinin analizi, AB süreci bu mesajların ana eksenini teşkil etti. Böylece TABA’nın pozisyonu ve vizyonu ile ilgili kamuoyu algılamasını büyük ölçüde netleştirdik.

 

Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarıyla yoğun temas ve işbirliği içinde olduk, görüş teatisini geliştirdik. Temel stratejilerimiz ve faaliyetlerimiz konusunda  açık ve samimi diyalogumuzu sürdürüyoruz.

 

Kurumsal kimliğimizin pekiştirilmesi çerçevesinde www.amcham.org veya taba.org.tr adreslerinden ulaşabileceğiniz web sitemizi de yeniledik. İçeriğini giderek zenginleştireceğimiz web sitemiz aracılığıyla sizlere bilgi aktarmaya yeni tasarımımızla devam edeceğiz.

 

Hedeflerimiz çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD sermayeli ilaç şirketlerinin karşılaştıkları sorunların tartılşılması ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması için firma temsilcileriyle önümüzdeki ay içinde bir Komite çalışması gerçekleştireceğiz.

 

Önümüzdeki dönemde Türkiye tanıtımı üzerine bir konferans ve yine diğer ülke AmCham’leri ile ortak bir faaliyet planlamaktayız. Bunların dışında düzenleyeceğimiz diğer toplantı ve çalışmalarımızdan sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Sizlerden ricamız ise çalışmalarımızda aktif katılımınız ve görüşlerinizle bizi desteklemenizdir.

 

Saygılarımla,

 

ADNAN NAS

Yönetim Kurulu Başkanı