TABA KOMİTELERİ VE GÖREVLERİ

 

1) Üyelik Komitesi: TABA’ya üyelik başvurusunda bulunan firmaların başvurularını incelemek, TABA’ya misyonunu gerçekleştirmekte katkıda bulunacak yeni üyeler kazandırmak

 

2) Proje Geliştirme ve Aktivite Komitesi: TABA’nın gerçekleştireceği faaliyetlerin çerçevesini belirlemek

 

3) Telekom ve Bilişim Komitesi: Telekom ve bilişim sektörlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunmak

 

4) Enerji ve Altyapı Komitesi: Enerji ve altyapı sektörlerinde özellikle yabancı sermayenin karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek

 

5) Hukuk ve Finans Komitesi: Başta hukuki konular olmak üzere Türkiye’de mukim Amerikan şirketlerine yardımcı olmak için çeşitli çalışmalar yapmak

 

6) Yayın, Aktivite ve İletişim Komitesi: TABA yayınları, faaliyetleri ile ilgilenmek ve TABA’nın kamuoyunda daha iyi tanınmasını sağlamak

 

7) Kamu İdareleri ile İlişkiler Komitesi : Üyemiz olan Amerikan sermayeli şirketlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere kamu idareleriyle temas kurmak

 

8) Tüketim Malları Komitesi : Başta ilaç sektörü olmak üzere tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren Amerikan sermayeli firmaların Türkiye’de karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak

 

9) Savunma Sanayii Komitesi : Savunma Sanayii ve özellikle sektörde offset uygulamaları konularında bilgi toplamak ve bunları  üyelerle paylaşmak

 

10) Turizm, Emlak ve Ulaşım Komitesi : Turizm, emlak ve ulaşım sektörlerinin sorunlarıyla ilgilenmek

 

11) AB ile İlişkiler Komitesi : Türkiye’nin AB üyeliği konusunda çalışmalar, araştırmalar yapmak ve lobi faaliyetlerinde bulunmak

 

12) Yatırım Ortamı ve Mevzuat Komitesi : Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak, katkıda bulunmak ve konunun mevzuat boyutuyla ilgilenmek

 

13) Dış Ticaret Komitesi: Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek