İSO III. SANAYİ KONGRESİ’NE KATILIM

12-13 Ekim 2004

 

TABA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas 12-13 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen III. Sanayi Kongresi’nin birinci gününde "Türkiye'de Yatırım Ortamı" konulu oturuma konuşmacı olarak katılmıştır.

 

Adnan Nas konuşmasında, ABD'nin 1995 yılında yükselen en büyük 10 pazardan biri ilan ettiği Türkiye'nin çektiği yabancı sermaye miktarına bakıldığında soru işaretleri bulunduğunu belirterek, birkaç mevzuat değişikliğiyle Türkiye’ye yabancı sermaye gelmesinin beklenmesinin doğru olmadığını ifade etti. Türkiye’nin AB üyeliği için öngörülen 15 senenin uzun olmadığı yorumunu yapan Nas, Türkiye’nin 15 senede tam üyeliği gerçekleştirecek kadar yol almasının büyük bir başarıya imza atmak anlamına geleceğini söyledi.

 

Türkiye’deki en önemli sorunlardan birinin belirli ve istikrarlı stratejik politikaların eksikliği olduğuna işaret eden Nas, yabancı yatırımcı için homojen, adil ve tutarlı bir hukuk ortamının bulunmasının önemini de vurguladı. Şirket kuruluş sürelerinin kısaltılmış olmasına rağmen, kurumlar vergisinin hala % 30’lar düzeyinde olduğunu söyleyen Nas, politikalardaki istikrarsızlıklar, bürokratik işlemlerin çokluğu, şeffaf devlet ilkesine uyumsuzluk, yolsuzluk-rüşvet, istikrarsız büyüme, canlı ve dinamik bir ekonominin bulunmaması, ekonomik krizler, kayıtdışı ekonomi, haksız rekabet, zihniyet farklılıkları, istihdam maliyetlerinin yüksekliği, teşvikler konusunda yaşanan sıkıntılar gibi konuların yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesinde sorunlar yaşanmasına neden olduğunu hatırlattı.

 

Nas, konuşmasının sonunda bununla birlikte son 3 senenin, önceki 30 seneden çok daha iyi olduğunu ve Türkiye'de olumlu gelişmeler yaşandığına da işaret etti.


TABA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas'ın yaptığı sunum dosyası