Amerikan Ticaret Odası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Emekli General Daniel Christman ‘ın  TABA Konferansı

8 Mayıs 2004 Çırağan Sarayı - İstanbul

 

 

Türk-Amerikan İşadamları Derneği, 8 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Amerikan Ticaret Odası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Emekli General Daniel Christman, Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Litman ve Avrupa’dan Sorumlu Kıdemli Temsilcisi Peter Hans Keilbach onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan’ın da katılarak bir hitapta bulundukları yemekte Türkiye’de Faaliyet gösteren Amerikan Şirketlerinin Genel Müdür ve Yöneticileri, Basın Mensupları, İşadamları ve TABA Üyelerinden oluşan yaklaşık 150 davetli hazır bulundu.

 

Yemekte biraraya gelen Türk ve ABD’li işadamları ABD ile ticaret hacminin genişletilmesi, ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarının artırılması ve iki ülke firmalarının muhtelif sektörlerde ve potansiyel arz eden üçüncü ülkelerde ortak girişimlerde bulunmasını sağlamak konusunda görüşmeler yaptılar. Görüşmelerde Türkiye’ye yapılan yatırımların artırılmasının yanısıra ABD ile iş yapan Türk şirketleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin ticari, hukuki, bürokratik ve mevzuattan kaynaklanan sorunları da tesbit edildi.

 

Yemekte bir açılış ve hoşgeldiniz konuşması yapan TABA Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem, öncelikle TABA’nın tüm dünyada çeşitli sektörlerden 3 milyon üyesi bulunan, dünyanın en büyük ticaret örgütü Amerikan Ticaret Odası’nın temsilcilerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. ABD ile ilişkilerde gıda ve turizm sektöründen ziyade sanayi alanında istihdama yönelik hareket beklediklerini ifade eden Erdem, yıllardır stratejik ortak olunan ABD ile Ürdünlü işadamlarının Türklerden daha fazla iş yaptığına dikkat çekti. Erdem KOBİ’ler arasındaki işbirliğini teşvik edici programların biran önce uygulamaya konması gerektiğine de işaret etti. Türkiye’nin AB üyeliğini, ABD ile mevcut ilişkilerini tamamlayıcı ve destekleyici bir unsur olarak gördüğünü belirten Erdem, Türkiye’nin AB’yi hem güvenlik, hem de ekonomik boyutuyla zenginleştireceğine inandığını dile getirdi.

 

ABD Ticaret Odası: TABA Amerikan Yatırımcılarının Türkiye’deki güvencesidir

 

Amerikan Ticaret Odası’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı General Christman, Türkiye’deki resmi temsilcileri olan TABA ‘nın Başkanı Dr. Zeynel Abidin ERDEM’in başarılı faaliyetleri ile gurur duyduklarını ve belirterek, “ ABD Şirketlerinin Türkiye’deki tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözümü için büyük gayret gösteren ve çok kısa zamanda sonuç almalarını sağlayan Başkan Erdem’e her türlü desteği vermeye hazırız. Amerikan Yatırımcılarının Türkiye’deki güvencesi olarak TABA ‘yı görüyoruz “ dedi. 

 

Türkiye’nin uyguladığı politikaları çok başarılı bulduklarını, Başbakan Erdoğan’ın risk yönetimi ve liderlik vasıflarından etkilendiklerini söyleyerek, Kıbrıs’ta ambargonun kalkması için gereken herşeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. General Christman ekonomide yapılan reformlarla Türkiye’nin yabancı sermaye açısından cazip bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye ekonomisine olan güvenin arttığını, yeni düzenlemelerin başarıyla uygulandığını, doğrudan yabancı sermaye, özelleştirme ve diğer yapısal reformlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizen Christman, “Başbakan Erdoğan, Tükiye’yi yabancı sermaye açısından cazip hale getiriyor” dedi. Türkiye ile ABD ‘nin stratejik bir partner iken Irak Savaşı’ndan itibaren komşu durumuna geldiğini söyleyen Christman, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7 milyar dolara tırmandığını, ABD ‘nin Türkiye’de yaptığı yatırımların ise 3 milyar doların altında olduğunu belirterek, yatırım miktarınını artırılması için hazırlanan projelerinin hemen uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

 

General Christman, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bir takım destekler eihtiyac olduğunu işaret ederek, Türkiye’deki özel sektörün bu konuda diplomat rolü üstlendiğini ve bürokratik bazı engellerin aşılması gerektiğini ifade etti. Christman, bir şirket kurmanın 24 saatten fazla sürmemesi, hakimlerin bağımsız olması ve fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bölge ülkeleri için model gibi gösterilmesinin komşu ülkelerle ilişkileri bozup, reform sürecine zarar verebileceğini savunan Christman, müşterek yatırımlara gitmek isteyen Türk işadamlarının, ABD’de bu yöntem tercih edilmediği için iş yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

 

Toplantıda katılımcılara hitap eden Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret rakamlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Unakıtan, Türkiye’nin tekstil dışında yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirterek, uluslararası ticarette çıkarın ön planda olduğunu söyledi. Maliye Bakanı, tezkere sürecinde gerilen ilşkilerin ABD’nin Irak’ müdahalesi sonrasında yumuşadığını hatırlatarak, Irak’a yağ, un, su, ilaç, elektrik ve hatta petrolün bile Türkiye’den gittiğini vurguladı. Türkiye’deki ekonomik ve siyasi istikrarın üzerine titrenmesi gerektiğini ifade eden Unakıtan, konuşmasında özelleştirme konusuna da yer vererek, Milli Piayango, Telekom, barajlar, yollar vs’nin özelleştirme listesinde olduğunu söyledi. Unakıtan fikri mülkiyet hakları konusunda da ciddi çalışmalar olduğunu belirtti.

 

 

 

 

TABA AmCham – Türk Amerikan İşadamları Derneği ‘nin, Amerikan Ticaret Odası onuruna Ankara’da düzenlediği ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Amerikan Şirketleri ile Devlet Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Devlet Bakanı Güldal Akşit’in konuşmacı olarak katıldıkları Akşam Yemeği

9 Mayıs 2004

 

Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleşen akşam yemeğine Amerikan Ticaret Odası’nı temsilen TABA’nın misafiri olarak Türkiye’de bulunan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Emekli General Daniel Christman, Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Litman ve Avrupa’dan Sorumlu Kıdemli Temsilcisi Peter Hans Keilbach ‘ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Devlet Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Devlet Bakanı Güldal Akşit,  TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye’de Faaliyet gösteren Amerikan Şirketlerinin Genel Müdür ve Yöneticileri katıldı.

 

General Christman,  TABA Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem’e böyle seçkin bir topluluğa hitap etmek imkanı verdiği için teşekkür ederek, “bugün Türkiye’de Amerikan Yatırımlarının artması için başlayacak projelerin sağlam temelleri atılmıştır. Bu son derece önemli bir başlangıçtır” ifadesini kullanmıştır.

 

TABA Tarafından düzenlenen yemekte Devlet Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Devlet Bakanı Güldal Akşit’e Amerikan Ticaret Odası Onur Üyeliği sertifikası takdim edilmiştir.