NATO tarafından Güneydoğu Avrupa Amerikan

Ticaret Odaları’na yapılan davete katılım

26 Mart 2004 / Brüksel

 

 

Brüksel’deki NATO karargahında 26 Mart 2004 tarihinde düzenlenen ve Güneydoğu Avrupa’daki Amerikan Ticaret Odaları temsilcilerinin davet edildiği “Brainstorming Meeting”e Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan-Karadağ, Hırvatistan ve Arnavutluk Am-Cham temsilcileriyle birlikte TABA adına Başkan Zeynel Abidin Erdem ve Başkan Yardımcısı Adnan Nas katıldılar.

 

Tam gün süren toplantıda NATO yetkilileri, NATO’nun mevcut ajandası ve özellikle transatlantik ilişkiler, genişleme, bölgenin istikrarında NATO’nun rolü ve NATO-AB işbirliği konusunda geniş bilgi sundular. Ülke temsilcilerinin soruları ve görüşleri çerçevesinde canlı ve interaktif bir tartışma gerçekleşti.

 

TABA yöneticilerinin de aktif bir şekilde katıldığı tartışmalarda NATO ile AB ilişkisinin giderek yoğunlaşacağı, artık insani konuların da NATO görev alanı içine girdiği, AB’nin güvenlik ve savunma konularında stratejik ve bütçesel sıkıntılar yaşadığı, terör ile savaş konusunda  tek bir transatlantik yaklaşım bulunduğu ve Büyük Ortadoğu projesinin de NATO’da ve AB’nde geliştirilmekte olan stratejilerin bir devamı olduğu fakat çeşitli açılardan farklı görüşler bulunduğu ve henüz kesinleşmiş bir proje halini almadığı ifade edildi.

 

Son olarak İstanbul’da yapılacak NATO zirvesi ele alındı ve zirvenin gündeminde sırasıyla Afganistan, Bosna ve Irak konularının bulunduğu, uygulamadaki sorunların ve aksaklıkların tartışılacağı not edildi.