Yeni Dernekler Kanunun'nun 11. maddesi 1. paragrafı hükmü aşağıdaki gibidir:

 

"Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer."

 

Bu çerçevede, banka aracılığıyla TABA aidat borcu ve TABA tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım bedeli ödemeniz durumunda,  alacağınız dekontlar alındı belgesi olarak kullanılabilecek ve tarafınıza ayrıca alındı makbuzu gönderilmeyecektir.