Rasyolar
(%)                
  1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Sermaye Yeterliliği                
(Özkaynak+ Kar)/T.Aktifler 8,9 8,3 9,6 8,6 9,6 10,2 9,3 9,0
(Özkaynak+ Kar)/(Mevduat+Mevduat Dy?y Kaynaklar) 11,3 10,3 12,3 11,1 12,8 13,4 12,1 11,9
Net Çaly?ma Sermayesi/T.Aktifler 1,4 0,3 2,1 0,6 1,1 2,3 1,0 1,4
(Özkaynak+ Kar)/(T.Aktifler+Gayrinakdi Krediler) 5,2 5,6 6,4 6,1 7,0 7,6 6,9 6,5
 
Aktif Kalitesi                
Krediler/T.Aktifler 42,5 39,3 42,5 41,9 44,0 47,2 42,4 40,4
Takipteki Krediler/Krediler 2,8 4,1 3,1 3,4 4,9 4,1 5,1 7,1
Donuk Aktifler/T.Aktifler 7,6 8,0 7,5 7,9 8,6 7,9 8,3 7,7
YP Aktifler/YP Pasifler 90,6 98,0 - - - - - -
 
Likidite                
Likit Aktifler/T.Aktifler 36,9 39,1 39,8 38,2 35,5 32,7 37,5 40,8
Likit Aktifler/(Mevduat + Mevduat Dy?y Kaynaklar) 46,6 48,4 51, 49,4 47,1 43, 48,9 53,6
YP Likit Aktifler/YP Pasifler 44,8 52,0 - - - - - -
 
Karlılık                
Net Dönem Kary/Ortalama T.Aktifler 3,4 2,1 3,6 2,7 2,5 2,8 2,2 -
Net Dönem Kary/Ortalama Özkaynaklar 55,8 33,2 54,4 42,4 33,1 36,5 48,2 -
Net Dönem Kary/Ortalama Ödenmi? Sermaye 101,0 58,0 88,3 61,6 52,5 64,1 55,6 -
 
Gelir-Gider Yapısı                
Takipte. Alacak.Sonrasy Net Faiz Geliri/Ortalama T.Aktifler 8,0 10,8 10,2 8,4 8,2 5,8 2,2 -
Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri 140,3 149,9 165,9 142,7 145,7 136,6 114,4 128,1
Faiz Dy?y Gelirler/Faiz Dy?y Giderler 44,7 -11,7 18,6 35,5 30,9 61,9 109,0 93,7
Toplam Gelirler/Toplam Giderler 118,3 112,2 120,3 112,8 112,9 115,6 113,2 120,1