.Grafikler
ChartObject Toplam Aktifler ChartObject Toplam Pasifler
ChartObject Gelir-Gider ChartObject Nazym Hesaplar


Grafikler
  Etibank          
  90 91 92 93 94 95
Likit De?. 53.822 ###### 208.211 397.063 784.183 1.514.408
Krediler 77.596 ###### 228.414 423.509 788.430 1.743.686
Di?.Aktif. 19.975 34.605 65.056 102.471 274.182 533.428
Donuk Akt. 13.027 24.878 43.322 74.302 160.619 310.861
  ###### ###### 545.004 997.346 2.007.415 4.102.383
 
aktif ve pasif toplamlary e?it olmaly!!!!!!!!!!!!!!!!!!!            
  90 91 92 93 94 95
Mevduat 92.759 ###### 300.654 511.552 1.270.064 2.664.935
Mevd.Dy?y Kay. 32.338 55.978 120.627 267.343 350.512 587.851
Di?er Pasifler 22.534 43.507 76.922 122.978 219.242 483.335
Özkaynaklar 12.871 20.986 32.898 67.926 124.408 251.160
Kar 3.918 7.001 13.903 27.547 43.190 115.103
  ###### ###### 545.004 997.346 2.007.415 4.102.383
 
  90 91 92 93 94 95
Net Faiz Geliri 7.830 18.553 35.284 78.619 162.706 245.324
Net Faiz Dy?y Gelir 15.213 23.419 45.191 66.638 94.129 278.317
Net Kar(Zarar) 3.786 5.598 11.418 27.443 31.972 104.798
toplamlar takipteki kar?ylyklar kadar farkly çykabilir            
??????????? 23.043 41.972 80.475 145.257 256.835 523.641
 
  90 91 92 93 94 95
Garanti ve Kefaletler 49.931 86.141 160.298 314.583 655.157 1.294.600
Taahhütler 5.922 16.975 37.412 112.366 197.551 539.834
Döviz ve Faiz Haddi ile Ylgili Y?lemler 1.847 5.913 24.837 59.371 125.174 1.096.915