İYİ VE KÖTÜ

 

Asırlar boyu felsefeciler; iyi, doğru ve güzeli; toplumun yükselen değerleri olarak nitelediler. Ünlü bilim adamı Einstein, izafiyet teorisi ile bir çok algılama ve değerlemenin göreceli olarak değiştiğini söylüyordu. Yani kimine göre iyi olan kimine göre kötü nitelenebiliyordu. Benim Anayasa Hukuku Profesörü Hocam Bülent Nuri Esen; çıplak güzelse müstehcen değildir, çıplak çirkinse müstehcendir diyordu. Sayın Bakan Ali Coşkun’un kulakları çınlasın.

 

Amacım, ayda bir konuk olduğum bu ölçülü sütunu felsefeden söz edip doldurmak değil. Ancak felsefenin, bilimin önünü aydınlatan bir projektör olduğunu bilenlerdenim. Bu nedenle aşağıda sıralayacağım ekonomik verilere iyi ya da kötü diyen otoritelerin görüşlerini, felsefe gözlüğü ile daha iyi değerlendirebilirsiniz.

 

- 28 Mart 2004 Pazar günü huzurlu ve demokratik bir yerel seçim yapıldı, iyi. Seçmenin dörtte biri sandığa gitmedi, kötü.

- Değişim ve gelişim gösteremeyen siyasi partiler bu seçimde varlık gösteremedi, iyi. Liderleri ve siyasal kadroları rakamlar yerine laflarla varlık gösterdiklerini söylediler, kötü.

- 2003 yılı için öngörülen büyüme oranı %5 iken %5,8 olarak gerçekleşmesi iyi, işsizliğin hala yüksek oranda sürmesi kötü.

- Kişi başına düşen milli gelirin 3383 dolara çıkması iyi, girmek istediğimiz AB ülkelerinde kişi başına düşen gelirin en düşük olduğu ülke Portekiz’de 15.484 dolar olduğunu söyleyebilmek kötü.

- AKP iktidarının büyük cesaretle ve ciddi riskler alarak Kıbrıs ve Türkiye’nin AB’den giriş müzakereleri için tarih almaya çalışması iyi, statükoyu sürdürmeden asla vazgeçmeyiz ve de girişimde bulunanlara da yol vermeyiz demek kötü.

- AKP iktidarının yakaladığı; değişim özlemi ortak paydası iyi, Cumhuriyet nitelikleri ile ilgili kuşkuları hala devre dışına çıkaramaması kötü.

- CHP’nin devlete, anayasa yazılı rejime, Atatürkçülüğe sahiplenmesi iyi, değişim ve gelişimi yakalayamaması ve asla sosyal demokrat partiler gibi halka yeterince yakın olmaması kötü.

- AKP’nin yükselen trendi iyi, alternatifi olabilecek siyasi partilerin henüz sahnede görünmemesi kötü.

- Ekonomideki büyüme iyi, iç ve dış borçların ve özellikle kamu borçlarının hala yüksek oluşu kötü.

- Borsa endeksinin yükselmesi iyi, el konulan bankalar ve imtiyazlı enerji şirketleri nedeni ile haksızlığa uğratılan yatırımcıların zararlarının telafi edilmemesi kötü.

- Tüm yaratılmışları; insanı, hayvanı ve doğayı sevmeyi emreden İslam Dini iyi, bu aziz dini şiddet terör, siyaset ve ticaret aracı haline getirmek kötü.

 

 

Av. Bedii Ensari

Marbaş Menkul Değerler ve Borsa

Aracı Kurum Yöneticileri Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi